Activiteiten Waddenzeehavens Agenda voor het Waddengebied

Ecosysteemgericht baggeren

Agenda voor het Waddengebied 2050

De ‘Agenda’ kent zeven strategische thema’s, waar Duurzame bereikbaarheid één van is. Daarin is opgenomen dat de bereikbaarheid van de havens gegarandeerd blijft en tegelijk gestreefd wordt naar verminderen van de impact van het baggeren.

Uitvoeringsprogramma en baggeren

Het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021 – 2026 bevat 30 uitvoeringsinitiatieven (UP’s). De Raad pleitte voor een initiatief Ecosysteemgericht baggeren. De secretaris van de Raad neemt, samen met de Coalitie Wadden Natuurlijk deel in een stuurgroep onder leiding van Rijkswaterstaat. De Waddenacademie stelde op verzoek van de stuurgroep een rapportage op over  kennisvragen ecosysteemgericht baggeren . Op basis daarvan maakt de Waddenacademie in 2024 een literatuurstudie beschibare kennis over baggeren.