3 februari 2011 raad van advies

Aan de hand een gespreksnotitie besprak de Raad zwakte analyses van de havens, kansrijke nichemarkten, onderwerpen voor samenwerking en organisatorische modaliteiten van de zeehavens en samenwerkingsvormen.

De havens willen de volgende nichemarkten verder ontwikkelen:

  • Den Helder en Eemshaven: offshore (wind)energie met bijdragen aan ontmanteling van productieplatforms;
  • Harlingen innovatieve scheeps- en jachtbouw voor kleinere schepen, (zeil)jachten en toerisme
  • Delfzijl en Eemshaven: biobased economy die aansluit op het verder te vergroenen chemiepark en energieactiviteiten.

Gehoord de raad van advies, kozen de havens er voor de volgende onderwerpen uit te werken:

  • Werken vanuit één visie op het Werelderfgoed Waddenzee
  • Kwaliteitsverbetering van het havenbedrijf
  • Baggeren
  • Arbeidsmarkt en scholing

De afweging treft u aan in het verslag van de raad van advies (3 februari 2011)

De raad besloot ook een brief aan de Minister van Infrastructuur en Milieu te sturen, om haar te informeren over de ambities van de waddenzeehavens en het aanbod om te komen tot een programma voor het Waddenfonds.