14 juni 2011 Overleg havenbeheerders

De havenbeheerders besprakende de manier waarop ze van elkaar leren. Daarbij maakten zij onderscheid in 4 niveaus en stelden voor om een programma met leerbijeenkomsten te organiseren en daarnaast gebruik te maken van videoconferenties. Het verslag Waddenzeehavens leren van elkaar geeft meer informatie over de inhoud en opzet.