9 oktober 2013 Intakegesprek met het Waddenfonds

De directeur Waddenfonds hield intake gesprekken met verschillende sectoren, waaronder ook de havens. Daaraan namen vertegenwoordigers van het havenbedrijfsleven en de havens zelf deel. Ook de voorzitter en secretaris van de Raad van Advies namen deel. Naar aanleiding van de consultatie heeft de Raad een kort resumé ter beschikking van het Waddenfonds toegezonden.