19 februari 2014 Raad van Advies

De Raad kwam bijeen in Den Oever en besprak de voorstellen die “Programma Waddenzeehavens” aan het Waddenfonds heeft gezonden en wat daarvan in het “Uitvoeringsprogramma 2014-2017” van het Waddenfonds is terug te vinden. De Raad stond stil bij de resultaten van de afgelopen periode. Vervolgens gaf de Raad richting aan het programma Waddenzeehavens voor de komende vier jaar en stemde in met bijbehorende financiële bijdragen.
Agenda en leidraad
Verslag