17 februari 2015 Werkateliers Sedimentmanagement

Samen met Groningen Seaports, EcoShape en Rijkswaterstaat organiseerde programma Waddenzeehavens een bijeenkomst met vier werkateliers op het gebied van sedimentmanagement in de Waddenzee:
1. Verminderen baggerbezwaar
2. Optimalisatie bagger- en verspreidingsregime
3. Sedimentmanagement voor natuurontwikkeling
4. Verwijderen sediment uit het systeem
De deelnemers bespraken en onderschreven de voorstellen van EcoShape uit midterm review van programma Building with Nature Waddenzeehavens. Daarbij werd aangedrongen om het schrappen van het project vermindering baggerbezwaar van de haven van Delfzijl te heroverwegen. Verder wezen de deelnemers op de mogelijkheden om haven- en vaargeulbaggerregimes op elkaar af te stemmen. Er was breed draagvlak voor de idee├źn om slib uit het Eems-estuarium te verwijderen.

Agenda en context

Impressie bijeenkomst Sedimentmanagement