27 november 2012: Raad van Advies Waddenzeehavens

De Raad is positief over de geboekte voortgang: doorwerking van de ingezette koers, organisatie-opzet vanuit de havengemeenten, programma Naar een rijke Waddenzee en Ecoshape. De Raad stemt in met deelname van de havens Den Oever en Lauwersoog en geeft accenten aan voor de komende periode.

Agenda en context
Verslag