Waddenzeehavendebat 2012

Het Regionaal College Waddengebied (RCW) startte in het voorjaar 2010 het project “Specialisatie en profilering Waddenzeehavens”. Het RCW wil de aantrekkingskracht van de havens vergroten door een heldere profilering van elk van de havens. In essentie wil het RCW bevorderen dat men daarbij bewuster omgaat met de belasting van het Waddengebied. Het project werd in 2012 afgesloten met Waddenzeehavendebat waarin de koers van de Waddenzeehavens werd besproken. Het programma van het debat voorzag ook in een markt, waar initiatiefnemers vele projecten presenteerden.

Tijdens het Waddenzeehavendebat op 13 juni 2012 besloten de havengemeenten Den Helder, Harlingen, Eemshaven en Delfzijl, in de voetsporen van het RCW-project een programma Waddenzeehavens op te zetten. Zij willen verkennen hoe ze samenwerking, specialisatie en profilering kunnen laten groeien en daarbij hun natuurlijke ligging aan de Waddenzee als “unique selling point” verder te ontwikkelen.

Verslag Waddenzeehavendebat.

Zij spraken een gezamenlijke koers Waddenzeehavens af met de volgende kernpunten:

 

Specialiseren op basis van ’natuurlijke’ economische kracht

  • Gaan voor energietransitie
  • Vol inzetten op Topsectoren

Unesco-havens

  • Havenontwikkeling en natuurontwikkeling gaan hand in hand
  • Baggeren speelt in op slibhuishouding Waddenzee
  • Milieubewust gevoerde havenbedrijven

Gezamelijk profileren

Samenhang bieden voor een Havenprogramma Waddenfonds